Výstava AQUA

EXPO CENTER TRENČÍN pozýva na 23. medzinárodnú špecializovanú výstavu vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí, ktorá sa bude konať v dňoch 14. – 15.6.2022 avssr.sk/wp-content/uploads/2022/05/banner.png

Zároveň Vás pozývame na odbornú konferenciu Vodovody a kanalizácie, ktorá sa uskutoční dňa 14. júna 2022 o 13:00 hod v pavilóne 1, na 1. poschodí, na výstavisku. Okrem zástupcov Asociácie vodárenských spoločností sa tohto podujatia zúčastnia aj hostia z Ministerstva životného prostredia, Slovenskej technickej univerzity a Národného komitétu IWA. Viac informácií v pozvánke pozvanka-konferencia-Vodovody-a-kanalizacie.pdf