Kontakt

Asociácia vodárenských spoločností

Adresa

Nevädzova 5

821 01 Bratislava

Slovenská republika

 

Fakturačné údaje

Asociácia vodárenských spoločností

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

IČO: 30854156, DIČ:  2021796062

IBAN: SK 98 3100 0000 0040 7004 1009

BIC: LUBASKBX Prima banka Slovensko, a.s.