Kontakt

Asociácia vodárenských spoločností

Adresa

Nevädzova 5

821 01 Bratislava

Slovenská republika

 

Fakturačné údaje

Asociácia vodárenských spoločností

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 30854156, DIČ:  2021796062

IBAN: SK 98 3100 0000 0040 7004 1009

BIC: LUBASKBX Prima banka Slovensko, a.s.

Email: avs@avssr.sk

 ZMENA!!!Tel.: +421 2 526 233 72

Mobil: 0915 392 791