Výtlačky

Najnovšie číslo Vodárenské pohľady

Vodárenské pohľady 4/2023

Vodárenské pohľady sú periodikom Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku.

Venujú sa tematike asociácie, jej jednotlivým členom, spoločným cieľom i individuálnym rozmanitostiam, ich stratégiám, aktivitám, problémom, jednotným i rozdielnym postojom…

Vytvárajú komunikačnú plochu pre rozhovor Asociácie a ňou prezentovaných priorít s vyprofilovanou cieľovou skupinou čitateľov časopisu – užšou odbornou verejnosťou (príslušné ministerstvá SR resp. ich odbory, URSÓ, VÚVH, manažment vodárenských spoločností), dodávateľskými štruktúrami a v neposlednom rade s akcionármi a zákazníkmi vodárenských spoločností.

Vodárenské pohľady sú informátorom, radcom a špecialistom na oblasť vodohospodárstva, na vodu ako takú…

Vydavateľ

Asociácia vodárenských spoločností,
Nevädzova 5
821 01 Bratislava

adresa pre korešpodenciu:
Nevädzova 5,
821 01 Bratislava

Základné informácie

štvrťročník, vydávaný v náklade 7000 ks, vo formáte 305×220 mm / 24 strán vrátane obálky, plnofarebný

– distribuovaný AVS, nepredajný, časopis vychádza od roku 2005

– obvyklé termíny vydania čísiel marec (ku Svetovému dňu vody), jún (výstava AQUA), september (Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov) a december

Redakcia a príjem inzercie:

Agentúra PENELOPA, s.r.o., Omská 22, 040 01 Košice

telefón / fax : +421 – 55 – 677 00 76;   www.penelopa.sk

Redakčná rada

Mgr.Martina Hidvéghyová

Šéfredaktor

Mgr.Alena Havrilová

Zodpovedný redaktor

Ing. Ivana Mahríková, PhD., Eur Ing.

Redaktor

Ing. Peter Podstupka

Redaktor

Mgr. Eva Petranová

Redaktor

Ing. Božena Dická

Redaktor

Mgr. Slavomíra Vogelová

Redaktor

Ing. Miloš Dian

Redaktor

Ing. Peter Ďuroška

Redaktor

Ing. Jana Bernátová

Redaktor

Ing. Jozef Horečný

Redaktor

Ing. Ondrej Kapusta

Redaktor

Redaktor

PhDr. Peter Furmaník

Externý redaktor

Archív výtlačkov

Vodárenské pohľady 01/2013

Vodárenské pohľady 03/2013

Vodárenské pohľady 04/2013

Vodárenské pohľady 01/2014

Vodárenské pohľady 03/2014

Vodárenské pohľady 04/2014

Vodárenské pohľady 01/2015

Vodárenské pohľady 02/2015

Vodárenské pohľady 03/2015

Vodárenské pohľady 04/2015

Vodárenské pohľady 01/2016

Vodárenské pohľady 02/2016

Vodárenské pohľady 03/2016

Vodárenské pohľady 01/2017

Vodárenské pohľady 02/2017

Vodárenské pohľady 03/2017

Vodárenské pohľady 01/2018

Vodárenské pohľady 02/2018

Vodárenské pohľady 03/2018

Vodárenské pohľady 04/2018

Vodárenské pohľady 01/2019

Vodárenské pohľady 04/2019

Vodárenské pohľady 02/2019

Vodárenské pohľady 03/2019

Vodárenské pohľady 01/2020

Vodárenské pohľady 2/2020

Vodárenské pohľady 3/2020

Vodárenské pohľady 4/2020

Empty section. Edit page to add content here.