Kto sme

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Voda v číslach

menej ako 1%

celkovej vody na svete môže byť použitej na pitie

5 459 578

obyvateľov Slovenska zásobujú členovia AVS pitnou vodou

291 887 000 m3

pitnej vody vyrobia ročne členovia AVS na Slovensku

Najbližšie podujatie

  • Veľká Lomnica
9. septembra 2021

Vodný golf

4. ročník golfového turnaja Vodný golf 2021, organizuje AVS v spolupráci s Agentúrou Penelopa.

Ďalšie podujatia

Sep 14 2021
14. septembra 2021
  • Olomouc, ČR, Clarion Congress Hotel

Dni teplárenstva a energetiky

Organizuje Teplárenské združení ČR, viac info na http://www.dnytepen.cz

Oct 26 2021
26. októbra 2021
  • Výstavisko Expo Center, a.s., Trenčín

Výstava AQUA

23. ročník výstavy AQUA - Výstava vodného hospodárstva, AVS hlavný partner a odborný garant

Členovia asociácie