Kto sme

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Voda v číslach

menej ako 1%

celkovej vody na svete môže byť použitej na pitie

5 459 578

obyvateľov Slovenska zásobujú členovia AVS pitnou vodou

291 887 000 m3

pitnej vody vyrobia ročne členovia AVS na Slovensku

Najbližšie podujatie

Ďalšie podujatia

jún 09 2020
  • Výstavisko Expo Center, a.s., Trenčín

Výstava AQUA

9 .- 11.6. 2020 _23.ročník výstavy AQUA, špecializovaná výstava vodného hospodárstva, AVS hlavný partner a [...]


Členovia asociácie