Kto sme

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Voda v číslach

menej ako 1%

celkovej vody na svete môže byť použitej na pitie

5 459 578

obyvateľov Slovenska zásobujú členovia AVS pitnou vodou

291 887 000 m3

pitnej vody vyrobia ročne členovia AVS na Slovensku

Najbližšie podujatie

Ďalšie podujatia

Sep 09 2021
9. septembra 2021
  • Veľká Lomnica

Vodný golf

4. ročník golfového turnaja Vodný golf 2021, organizuje AVS v spolupráci s Agentúrou Penelopa.

Sep 14 2021
14. septembra 2021
  • Olomouc, ČR, Clarion Congress Hotel

Dni teplárenstva a energetiky

Organizuje Teplárenské združení ČR, viac info na http://www.dnytepen.cz

Oct 26 2021
26. októbra 2021
  • Výstavisko Expo Center, a.s., Trenčín

Výstava AQUA

23. ročník výstavy AQUA - Výstava vodného hospodárstva, AVS hlavný partner a odborný garant

Členovia asociácie