Kto sme

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Voda v číslach

menej ako 1%

celkovej vody na svete môže byť použitej na pitie

5 459 578

obyvateľov Slovenska zásobujú členovia AVS pitnou vodou

291 887 000 m3

pitnej vody vyrobia ročne členovia AVS na Slovensku

Najbližšie podujatie

Ďalšie podujatia

Apr 01 2021
1. apríla 2021

Snem AVS

v apríli 2020 sa uskutoční Snem AVS - forma aj dátum budú upresnené.

May 01 2021
1. mája 2021
  • Praha, Česká republika

Vodovody-kanalizace 2021 Zrušené!!!

ZRUŠENÉ pre rok 2021 - Organizuje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) www.sovak.cz  

Jun 01 2021
1. júna 2021
  • Výstavisko Expo Center, a.s., Trenčín

Výstava AQUA – bude upresnené!!!

23.ročník výstavy AQUA - bude upresnený v závislosti od situácie,  zatiaľ bez stanoviska. Výstava vodného...

Členovia asociácie