Kto sme

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Voda v číslach

menej ako 1%

z celkovej vody na svete možno použiť na pitie

4 384 142

obyvateľov Slovenska zásobujú pitnou vodou členovia AVS

309 677 000 m3

ročne vyprodukujú členovia AVS pitnej vody

Najbližšie podujatie

Ďalšie podujatia

Oct 19 2022
19. októbra 2022
  • Štrbské Pleso

Odpadové vody 19.-21.10.2022, Štrbské Pleso

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT...

Členovia asociácie