Naše podujatia

Apr 20 2023
20. apríla 2023
  • 11:00
  • Tále

Snem AVS

Organizuje kancelária AVS

Feb 28 2023
28. februára 2023
  • 10:00
  • Bratislava, Nevädzova 5

Správna rada AVS

Stretnutie členov správnej rady AVS v sídle AVS