Naše podujatia

sep 25 2019
  • Hotel pod Lipou, Modra Harmónia

Water Final Four

Organizované kanceláriou AVS, úvodný ročník súťaže zručnosti krajín V4.
Správa zo stretnutia WFV4