Mavíz

Asociácia vodárenských spoločností nadviazala prvé kontakty s maďarskou vodárenskou asociáciou MaVíz v roku 2006 na 6. celoštátnej vodárenskej súťaži montérov. Na tomto podujatí boli prerokované možné formy spolupráce so záverom, že Asociácia vodárenských spoločností sa pripojí k budúcej zmluve o spolupráci, tzv. Collaboration Agreement, ku ktorej sa okrem Maďarska pripojili aj s iné krajiny strednej a východnej Európy ako napr. Bulharsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina a Česká republika.

Táto zmluva bola podpísaná 14. apríla 2007 v sídle MaVíz-u v Budapešti.

www.maviz.org/english/central-eastern-europe