Kampane

Vodárenské spoločnosti si vytvorili v roku 2004 vlastné združenie – AVS, aby spoločne dokázali presadzovať strategické záujmy, ku ktorým patrí i podpora predaja produktu pitná voda a budovanie jej pozície. Išlo o systematický krok v rámci napĺňania stanov Asociácie. Samotné médiá kritizovali pitný režim Slovákov a vyzývali vodárenské spoločnosti, aby v oblasti informovanosti obyvateľov urobili rázny krok.

Asociácia vodárenských spoločností oslovila ministra zdravotníctva SR so žiadosťou o podporu projektu: “Chráňme svoje zdravie a životné prostredie, pime vodu z vodovodu. Projekt vychádzal z realizácie celoslovenskej propagačnej kampane s názvom: Pijem zdravú vodu nápoj z vodovodu, ktorá prebehla v r. 2009-2010. Jej ambíciou bolo informovať obyvateľov cez médiá o kvalitatívnych atribútoch pitnej vody z vodovodu na Slovensku a zmeniť tak pohľad obyvateľov Slovenska na pitný režim.

Na jar roku 2014 oslovila Asociácia vodárenských spoločností obyvateľov Slovenska, hlavne vlastníkov nehnuteľností s výzvou k ich pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu. Táto environmentálna komunikačná kampaň niesla názov Nezatvárajme oči! a bojovala o záujem verejnosti o ochranu životného prostredia a podzemných vôd.

Kampane

Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Nezatvárajme oči!

Pripojme sa!