Sovak

Partnerskou organizáciou v Českej republike je pre AVS Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK ČR. Vďaka spoločnej minulosti, blízkemu technicko – právnemu prostrediu a jazykovej dostupnosti je spolupráca veľmi tesná.

www.sovak.cz