Stanovisko AVS k obsahu THM látok vo vode z verejného vodovodu

Konzumácia pitnej vody z vodovodu nepredstavuje žiadne zdravotné riziká.

Tlacova sprava AVS_ januar 2020