Spolupráca AVS a ÚRSO

Dňa 20.8.2020 na pôde Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v Bratislave diskutovali zástupcovia AVS a ÚRSO o súčasnej a budúcej Regulačnej politike, osobných nákladoch v cenách, odpisoch a fondoch obnovy, dvojzložkovej cene, či primeranej výške zisku. Asociáciu zastupovali Ing. Anita Gašparíková, Ing. Denisa Beničková a vedúca kancelárie AVS Ing. Ivana Mahríková, PhD., Eur Ing. Za úrad bol prítomný jeho predseda Ing. Andrej Juris a riaditeľ odboru regulácie vodárenstva Ing. Martin Barbarič.

čítaj viac