Projekt: Zdravá voda pre Cherson

Projekt rozvojovej spolupráce SR z programu Slovakaid SAMRS/2019/VP/1/2 „Zdravá voda pre Cherson“ sa blíži ku koncu. Zariadenie na výrobu chlórdioxidu, ktoré má slúžiť na zdravotné zabezpečenie vody pre 75 tisíc obyvateľov mesta Cherson na Ukrajine bolo dodané na miesto určenia a úspešne uvedené do prevádzky. Dňa 24.2.2021 prebehol záverečný workshop za prítomnosti miestnych autorít, a to primátora mesta Cherson, predsedu samosprávneho kraja a vedenia Vodokanal Cherson, kedy boli  oficiálne odovzdané výsledky projektu. Predstavitelia mesta aj vodární ocenili prínosy medzinárodnej spolupráce a prejavili záujem pokračovať vo vzájomnej pomoci medzi dotknutými krajinami. Veríme, že sme našou snahou prispeli k zlepšeniu prístupu obyvateľov mesta Cherson ku zdravotne zabezpečenej pitnej vode z verejného vodovodu a následnému skvalitneniu životnej úrovne v regióne.Video z reportáže miestnej TV pri dovoze zariadenia: https://youtu.be/X8QrRVGjSC0