Konference Provoz vodovodů a kanalizací

V dňoch 5. – 6. novembra 2019 usporiadalo Sdružení oborů vodovodů a kanalizací ČR konferenciu Provoz vodovodů a kanalizací, v Plzni, Parkhotel Congress Center. Pri príležitosti 30. výročia svojho založenia, odovzdal predseda predstavenstva Ing. Miloslav Vostrý, riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Oldřich Vlasák pamätný list prezidentovi AVS Ing. Stanislavovi Hrehovi, PhD. Spolu s prezidentom sa konferencie za AVS zúčastnili aj viceprezident AVS Ing. Miroslav Kundrík a riaditeľka kancelárie AVS Ing. Ivana Mahríková PhD, Eur Ing. Viac informácií k výročiu združenia na: https://www.sovak.cz/cs/30-let-sovak-cr                  https://www.sovak.cz/cs/archiv-konferenci