Kto sme

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Voda v číslach

menej ako 1%

z celkovej vody na svete možno použiť na pitie

4 384 142

obyvateľov Slovenska zásobujú pitnou vodou členovia AVS

309 677 000 m3

ročne vyprodukujú členovia AVS pitnej vody

Najbližšie podujatie

Ďalšie podujatia

Sep 26 2024
26. septembra 2024
  • Bratislava, Vodárenské múzeum

Mimoriadny snem AVS

organizuje kancelária AVS

Členovia asociácie