Zmena pevnej linky AVS

Nové telefónne číslo pevnej linky AVS: 02/526 233 72

mobilné číslo ostáva nezmenené: 0915 392 791