Výročná správa EurEau

EurEau – Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a odpadové vody vydal ďalší Annual Report 2020 – Výročnú správu, ktorú si môžete pozrieť na tu našej stránke.eureau-annual-report-2020_