Vodohospodári v priemysle

52. medzinárodná konferencia sa uskutoční 8.-10. novembra 2021, Hotel Sitno, Vyhne. Informácie o programe a pozvánka na pozvanka