Vakcinácia zamestnancov vodárenských spoločností

S očkovaním zamestnancov vodárenských spoločností sa začne predbežne od marca 2021, prvá skupina do 55 rokov (vrátane) bude očkovaná vakcínou AstraZeneca, od 56 rokov inou vakcínou, v závislosti od dostupnosti vakcín, podľa platnej Vyhlášky: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/zz_2021_96_20210308.pdf

Veríme, že vďaka vakcinácii ochránime našich zamestnancov, čo umožní zabezpečnie plynulej prevádzky vodárenských sietí.

V januári 2021 bola Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu hospodárstva SR doručená žiadosť AVS o zaradenie pracovníkov vodárenských spoločností, ktorí sú súčasťou kritickej infraštruktúry, do vakcinačného plánu s cieľom zabezpečenia nepretržitej dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Po intenzívnej komunikácii MH SR, MZ SR a Ministerstva vnútra SR sa konečne veci pohli dopredu. Na základe žiadosti MV SR, požiadal odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR vodárenské  spoločnosti o zoznam zamestnancov podľa priority, za účelom očkovania osôb v piatej fáze v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 58/2021 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID – 19.