Slávnostné podujatia AVS ku Svetovému dňu vody

Svetový deň vody si AVS každoročne pripomína organizovaním slávnostného podujatia. Minulý a ani tento rok sa z dôvodu protipandemických opatrení nekonalo. Zaspomínajme si preto na niektoré predošlé ročníky organizované spolu s Ministerstvo životného prostredia SR a so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. (prelistuj obrázky vľavo)

SDV 2019, Slávnostné podujatie pod záštitou vtedajšieho podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR sa uskutočnilo 21.3.2019 v Hoteli pod Lipou, Harmónii, Modra. Súčasťou programu bolo aj udeľovanie cien víťazom 8.ročníka súťaže stredných umeleckých škôl na tému Voda pre všetkých.

SDV 2018, Slávnostné podujatie pod záštitou ministra životného prostredia SR sa uskutočnilo 27.3.2018 v hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov, spolu s otvorením výstavy výtvarných prác žiakov umeleckých škôl na tému Príroda pre vodu.

SDV 2017, Slávnostné podujatie pod záštitou ministra životného prostredia SR sa konalo dňa 23.3.2017 v Incheba Expo Club v Bratislave.

SDV 2016, Slávnostné podujatie pod záštitou ministra životného prostredia SR v kongresovej sále kráľa Žigmunda na zámku Vígľaš uskutočnené dňa 22.3.2016.

SDV 2015, Slávnostné podujatie pod záštitou ministra životného prostredia SR v Incheba Expo Club Bratislava v rámci výstavy CONECO, Racioenergia, Voda. AVS si tu prebrala ocenenie za mimoriadny prínos v prezentácii vodného hospodárstva a za rozvoj novej sekcie VODA.