Svetový deň vody 2023

Kampaň Svetového dňa vody 2023 sa spustila 10. januára 2023. Tento rok sa OSN zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Globálna kampaň má názov “Be the change” (“Buď zmenou”) a povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu, akým používajú, spotrebúvajú a hospodária s vodou. Viac info na http://www.worldwaterday.org/