Štúdium na STU pre záujemcov z praxe!

Stavebná fakulte STU v Bratislave otvára v školskom toku 2019/2020 študijný program „Vodné stavby a vodné hospodárstvopre záujemcov z praxe (info)

Možnosť podania prihlášok na štúdium je do 10.8.2020

viac info na https://www.stuba.sk/