Snem AVS

Dňa 28.4.2022 sa konal Snem Asociácie vodárenských spoločností v Hoteli Pod Lipou, v Harmónii, Modre. Dôležitým bodom rokovania boli doplňujúce voľby členov Správnej a Dozornej rady AVS. Schválení boli navhnutí kandidáti do SR AVS: Ing. Stanislav Hreha, PhD., Ing. Miroslav Kundrík, Ing. Robert Tencer. Za člena Dozornej rady AVS bol schválený nový kandidát Ing. Peter Bočinec, ktorý vystriedal odchádzajúceho Ing. Jána Balušíka aj na poste generálneho riaditeľa Považskej vodárenskej spoočnosti, a.s. Na programe boli ďalej voľby prezidenta a viceprezidenta AVS. Ing. Stanislav Hreha, PhD. bol opätovne zvolený za prezidenta AVS a viceprezidentom AVS sa stal generálny riaditeľ BVS, a.s. JUDr. Peter Olajoš.