Smernica EP a Rady o čistení komunálnych odpadových vôd

Eurokomisia predstavila koncom roka nový návrh sprísnených pravidiel týkajúcich sa čistenia komunálnych odpadových vôd. Asociácia vodárenských spoločností zaslala stanovisko do MPK MŽP SR k revízii tejto smernice, prečítať si ho môžete tu:Stanovisko-k-AVS-k-stanovisku-SR-k-revizii-UWWTD.pdf