Seminár č.3 o Kybernetickej bezpečnosti

Dňa 22.9.2020 usporiadala Asociácia vodárenských spoločností spolu so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vo Veľkom Záluží seminár č.3 o Kybernetickej bezpečnosti. Školiacou organizáciou bol Cluster kybernetickej bezpečnosti. Účastníci sa zaoberali problematikou aktuálneho stavu implementácie zákona č.69/2018 Z.z. do praxe VS, ako i jeho súladom s národnou bezpečnostnou legislatívou. Predstavená bola aj prípadová štúdia Industriálna bezpečnosť a SOC ako služba versus onpremise riešenie na plnenie opatrení ZoKB.