Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

V termíne 18. – 20. 10. 2023 sa bude v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom konať 13. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou viac info na www.vuvh.sk a 1_cirkular-17-04-2023/