Projekt: Zdravá voda pre Cherson

Aj napriek kritickej situácii ktorú priniesla pandémia koronavírusu, Projekt rozvojovej spolupráce SR z programu Slovakaid SAMRS/2019/VP/1/2 „Zdravá voda pre Cherson“ pokračuje. Zariadenie na výrobu chlódioxidu je na Slovensku pripravené na preskúšanie. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa plánuje jeho zavedenie do prevádzky v meste Cherson zrealizovať on-line formou.