Projekt SlovakAid “Zdravá voda pre Rivne” – 1. odborný seminár

Realizácia humanitárneho projektu SlovakAid “Zdravá voda pre Rivne”, ktorého cieľom je zdravotné zabezpečenie vody v ukrajinskom meste Rivne, sa začala v septembri 2021. Prvý odborý seminár prebehol dňa 26. októbra 2021 v Bratislave a zúčastnili sa ho zástupcovia partnera z Ukrajiny, t.j. Ukrajinská vodárenská asociácia „Ukrvodokanalekologia“ a vodárenská spoločnost mesta Rivne.
Na seminári odznelo viacero príspevkov, vrátane prezentácie skúseností vodárenských spoločností so zavádzaním technologických zariadení na dodávku, úpravu, dezinfekciu pitnej vody, skúsenosti s návrhom, inštaláciou a samotnou prevádzkou technológii v tejto oblasti.