Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 22.marca 2021 nás opustila významná osobnosť vodného hospodárstva,

pedagóg, vedec, autor mnohých publikácií, gestor vodárenstva

Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

Česť jeho pamiatke.

životopis