Odpadové vody 19.-21.10.2022, Štrbské Pleso

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU v Bratislave, Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave organizuje v dňoch 19.- 21.10.2022 12. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou. Viac info na https://avssr.sk/avizo-odpadove-vody-2022/