Memorandum o spolupráci AVS a ZMOS

Dňa 5. októbra 2023 podpísal  prezident Asociácie vodárenských spoločností (AVS), Stanislav Hreha, a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Jozef Božík, Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci. Spolupráca sa bude týkať najmä nasledovných oblastí:

  • spolupráca a podpora pri presadzovaní spoločných záujmov miest a obcí ako akcionárov vodárenských spoločností a členov AVS pri tvorbe a pripomienkovaní slovenskej legislatívy;
  • presadzovanie spoločných záujmov  vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií pri komunikácií so štátnymi inštitúciami, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a záujmovými združeniami;
  • podpora spoločných záujmov ZMOS a AVS na rokovaniach tripartity a na úrovni vlády Slovenskej republiky; 
  • posilnenie spoločnej iniciatívy ZMOS a AVS s cieľom zabezpečiť plynulý rozvoj a obnovu vodárenskej infraštruktúry;
  • vzájomné prezentovanie aktivít a výsledkov činnosti v rámci marketingových či PR kampaní;
  • vzájomné poradenstvo v oblasti zásobovania vodou a odvádzania čistenia odpadových vôd;
  • koordinácia pripomienok v rámci legislatívneho procesu;
  • príprava projektov a aktivít pre členov ZMOS v rámci činnosti AVS.