Vodárenské pohľady

Výtlačky

Najnovšie číslo Vodárenské pohľady

Vodárenské pohľady sú periodikom Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku.

Venujú sa tematike asociácie, jej jednotlivým členom, spoločným cieľom i individuálnym rozmanitostiam, ich stratégiám, aktivitám, problémom, jednotným i rozdielnym postojom…

Vytvárajú komunikačnú plochu pre rozhovor Asociácie a ňou prezentovaných priorít s vyprofilovanou cieľovou skupinou čitateľov časopisu – užšou odbornou verejnosťou (príslušné ministerstvá SR resp. ich odbory, URSÓ, VÚVH, manažment vodárenských spoločností), dodávateľskými štruktúrami a v neposlednom rade s akcionármi a zákazníkmi vodárenských spoločností.

Vodárenské pohľady sú informátorom, radcom a špecialistom na oblasť vodohospodárstva, na vodu ako takú…

Vydavateľ

Asociácia vodárenských spoločností,
Prešovská 48,
826 46 Bratislava

adresa pre korešpodenciu:
Nevädzova 5,
821 01 Bratislava

Základné informácie

štvrťročník, vydávaný v náklade 7000 ks, vo formáte 305×220 mm / 24 strán vrátane obálky, plnofarebný

– distribuovaný AVS, nepredajný, časopis vychádza od roku 2005

– obvyklé termíny vydania čísiel marec (ku Svetovému dňu vody), jún (výstava AQUA), september (Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov) a december

Redakcia a príjem inzercie:

Agentúra PENELOPA, s.r.o., Omská 22, 040 01 Košice

telefón / fax : +421 – 55 – 677 00 76;   www.penelopa.sk

Redakčná rada

Mgr.Martina Hidvéghyová

Šéfredaktor

Mgr.Adriana Marušinová

Zodpovedný redaktor

Mgr.Martina Bubelíniová

Riaditeľ inzercie

Mgr. Alexandra Maszayová

Redaktor

Ing. Peter Ďuroška

Redaktor

Ing. Ján Chovan

Redaktor

Ing. Jozef Vrábel

Redaktor

Mgr.Lucia Kapitančíková

Redaktor

Ing.Ľubomír Krcho

Redaktor

Ing. Helena Molnárová

Redaktor

Beáta Plíhalová

Redaktor

Ing. Zuzana Endrödyová

Redaktor

Archív výtlačkov

Vodárenské pohľady 01/2019

Vodárenské pohľady 04/2019

Vodárenské pohľady 02/2019

Vodárenské pohľady 03/2019

Vodárenské pohľady 01/2018

Vodárenské pohľady 02/2018

Vodárenské pohľady 03/2018

Vodárenské pohľady 04/2018

Vodárenské pohľady 01/2017

Vodárenské pohľady 02/2017

Vodárenské pohľady 03/2017

Vodárenské pohľady 01/2016

Vodárenské pohľady 02/2016

Vodárenské pohľady 03/2016

Vodárenské pohľady 01/2015

Vodárenské pohľady 02/2015

Vodárenské pohľady 03/2015

Vodárenské pohľady 04/2015

Vodárenské pohľady 01/2014

Vodárenské pohľady 03/2014

Vodárenské pohľady 04/2014

Vodárenské pohľady 01/2013

Vodárenské pohľady 03/2013

Vodárenské pohľady 04/2013