Pripojme sa!

Tretia mediálna kampaň AVS pod názvom Pripojme sa! prebehla na jeseň v roku 2015. Cieľom kampane bolo upozorniť majiteľov nehnuteľností na Slovensku, že najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.