Nezatvárajme oči!

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) pripravila na jar roku 2014 environmentálnu komunikačnú kampaň s názvom Nezatvárajme oči!

Celoslovenská mediálna kampaň bojuje o záujem verejnosti  o ochranu životného prostredia a podzemných vôd. Oslovuje obyvateľov Slovenska – vlastníkov nehnuteľností s výzvou k ich pripojeniuna verejnú kanalizáciu.

Environmentálna ambícia kampane vyplýva zo znalosti reálneho stavu na Slovensku.

Nabáda obyvateľov obcí na ochranu životného prostredia a podzemných vôd v zmysle zvyšovania pripojenosti na verejnú kanalizáciu. Upozorňuje na fakt, že uskladňovanie odpadových vôd v žumpách nie je vhodný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Kvalita dlhoročne využívaných žúmp je nedostatočná a starostlivosť o tieto objekty je minimálna. Takmer žiadna nie je skutočne vodotesná a ich obsah sa ľahko dostáva do podzemných vôd a ohrozuje kvalitu zdrojov pitnej vody (studne) a tým aj zdravie obyvateľov . Samostatnou kapitolou problematického stavu je nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp na polia a do vodných tokov.

Zámerom komunikačnej kampane, určenej širokej verejnosti je poukázať na fakt, že podľa zákona je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu v obci, kde je vybudovaná. Verejné stokové siete sú jedinou zákonnou a ekologickou cestou zneškodňovania odpadových vôd.

Kampaň upozorňuje na fakt, že starostovia bojujú o výstavbu kanalizácií pre svoje obce. Po vybudovaní nákladnej kanalizačnej siete, financovanej z európskych fondov a zdrojov samotných obcí, vodárenské spoločnosti zápasia s nezáujmom obyvateľov o pripojenie sa. Negatívom je, že ľudí v mnohých prípadoch nielenže nezaujíma výškavynaložených prostriedkov na výstavbu kanalizácie, ale nemyslia ani na zdravotno-ekologické hľadisko.

Naše obce v  trápi nepríjemný zápach, majú zničené vodné zdroje, životné prostredie v kritickom stave a zdravie rodín je naďalej ohrozené.Možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu je benefit, ktorý si cenia ľudia vo väčšine európskych krajín, oceňme aj my snahu našej spoločnosti a prispejme k zlepšeniu stavu životného prostredia na Slovensku.

Environmentálna komunikačná kampaň AVS začína 22. marca 2014 a trvá do konca mesiaca apríl. Má celoslovenský mediálny formát a využíva elektronické i printové celoplošné médiá.

Plagát kampane