Contact

Association of Water Companies in Slovakia

Address

Nevädzova 5,

821 01 Bratislava

Slovak republic

 

Email: avs@avssr.sk

Phone: +421 2 482 875 03

Mobile: 0915 392 791

Bank connection:

Asociácia vodárenských spoločností

Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, Slovak republic

IČO: 30854156, DIČ:  2021796062

IBAN: SK 98 3100 0000 0040 7004 1009

BIC: LUBASKBX Prima banka Slovensko, a.s.