konferencia Vodovody a kanalizácie

V rámci Výstavy AQUA, v Trenčíne, Asociácia vodárenských spoločností organizuje odbornú konferenciu Vodovody a kanalizácie, ktorá sa uskutoční dňa 14. júna 2022 o 13:00 hod v pavilóne 1, na 1. poschodí, na výstavisku. Téma: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vo vodárenskej praxi. Okrem zástupcov Asociácie vodárenských spoločností sa tohto podujatia zúčastnia aj hostia z Ministerstva životného prostredia, Slovenskej technickej univerzity a Národného komitétu IWA. Viac informácií v pozvánke pozvanka-konferencia-vodovody-a-kanalizacie/