Implementácia smernice o úprave mestských odpadových vôd v krajinách EÚ

Na nasledujúcom linku EurEau sú prezentované kľúčové údaje týkajúce sa implementácie smernice o úprave mestských odpadových vôd (UWWTD) v Európe. Profily krajín sú k dispozícii pre každý členský štát EÚ 27, ako aj pre Nórsko a Island. https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt