Aug 27 2019

Zasadanie Ekonomickej komisie AVS

  • Banská Bystrica

27.8.2019 o 10:00 v sídle Stredoslovenskej vod. prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 73, Banská Bystrica

Pozvánka EK AVS