Aug 19 2022
19. augusta 2022

Workshop k návrhu nových právnych predpisov pre pitnú vodu

  • 10:00 AM
  • Bratislava, Nevädzova 5

v súvislosti s transpozíciou Smernice EP a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitnej vody).https://avssr.sk/wp-content/uploads/2022/08/SAVE_WORKSHOP.pdf