Sep 25 2019

Water Final Four

  • Hotel pod Lipou, Modra Harmónia

Organizované kanceláriou AVS, úvodný ročník súťaže zručnosti krajín V4.

Správa zo stretnutia WFV4