Sep 29 2020

Výstava AQUA

  • Výstavisko Expo Center, a.s., Trenčín

23.ročník výstavy AQUA, prebehne v dňoch 29. septembra až 1. októbra 2020, špecializovaná výstava vodného hospodárstva, AVS hlavný partner a odborný garant