Oct 19 2022
19. októbra 2022

Odpadové vody 19.-21.10.2022, Štrbské Pleso

  • Štrbské Pleso

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU v Bratislave, Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave organizuje bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou v dňoch 19. – 21.10.2022. Viac informácií na https://avssr.sk/avizo-odpadove-vody-2022/