Oct 15 2019

Konferencia rekonštrukcie stokových sietí a ČOV

  • Podbanské

Organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva: www.vuvh.sk

AVS odborný garant podujatia

Rekonstrukcie_2019_2_cirkular_s programom