EurEau – vodárenské služby v Európe

Európsky zväz národných vodárenských asociácií – EurEau –  vydal  nedávno novú publikáciu The governance of water services in Europe. Nová ročenka prináša pohľad na súčasné riadenie vodárenstva v Európe spolu aktuálnymi dátami od jednotlivých európskych poskytovateľov služieb pre dodávky vody a odpadové vody. Publikácia je vydaná v anglickom jazyku. Prezerať tu: EurEau-governance of WS