Dokumenty AVS

Štátne orgány

Zatiaľ žiadne informácie.

Stanoviská AVS

Zatiaľ žiadne informácie.

Legislatíva

K zákonu č. 442 o verejných vodovodoch a kanalizáciách:

HSR Zápis 15.4.2018

AZZZ SR stanovisko k bodu 15_zakon 442_2002Zz

Tlačové správy AVS

Zatiaľ žiadne informácie.

Kybernetická bezpečnosť

Zasadanie pracovnej skupiny AVS pre Kybernetickú bezpečnosť  15.8.2019 o 10:00 v sídle ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra

Sledujte novinky v sfére podnikania na webovej stránke Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení na Slovensku.