Asociácia vodárenských spoločností

Nevädzova 5
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné osoby

Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING.
vedúca kancelárie

Mgr. Martina Bujňačeková
odborný asistent

Kontaktujte nás

Telefón:+421 2 482 875 03

Mobil: 0915 392 791

Email: avs@avssr.sk