Voda v číslach

menej ako 1%

celkovej vody na svete
môže byť použitej na pitie

5 459 578

obyvateľov Slovenska
zásobujú členovia AVS
pitnou vodou

291 887 000 m3

pitnej vody vyrobia ročne
členovia AVS na Slovensku