Kto sme

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Voda v číslach

menej ako 1%

celkovej vody na svete môže byť použitej na pitie

5 459 578

obyvateľov Slovenska zásobujú členovia AVS pitnou vodou

291 887 000 m3

pitnej vody vyrobia ročne členovia AVS na Slovensku

Najbližšie podujatie

  • Košice a okolie

Vodný golf

2.ročník športového turnaja pre vodárov. Podujatie prebehne v termíne 4 - 6.9. 2019, turnaj sa [...]

Ďalšie podujatia

sep 25 2019
  • Hotel pod Lipou, Modra Harmónia

Water Final Four

Organizuje kancelária AVS, medzinárodné podujatie s účastníkmi krajín V4.


Členovia asociácie