Iné odborné časopisy

  Tlač E-mail

informačný list EUREAU (v angličtine)  www.eureau.org/page.php?id=45

link na časopis Vodohospodársky spravodajca na stránke Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve  http://www.svp.sk/hron/default.asp?id=23&mnu=23

odkaz na časopis MaVíz (v maďarčine) www.maviz.org/vizmupanorama

odkaz na časopis Österreichische Wasser - und Abfallwirtschaft" (ÖWAW) (v nemčine) www.springerlink.com/content/0945-358X

odkaz na časopis Vodní hospodářství (v češtine) www.vodnihospodarstvi.cz 

odkaz na časopis Wodociagi polskie (v poľštine) www.igwp.org.pl