Európska únia

Spolupráca so sektorom vodného hospodárstva krajín Európskej únie je prednostne riešená členstvom AVS v organizácii Eureau. Okrem toho sú podpísané dvojstranné dohody o spolupráci medzi AVS a obdobnými organizácia v Maďarsku a Českej republike.