Členská základňa

K dnešnému dňu sú členmi Asociácie vodárenských spoločností nasledovné subjekty (v abecednom poradí) :

BVS
1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
 
 
  
2. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš  
 
 
3. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín  
 
 
 
4. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná č. 662/17, 058 89 Poprad  
 
 
podtatranskasp
 
5. Podtatranská vod. prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná č.662/17, 058 89 Poprad  
 
 
 
6. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  
 
 
 
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  
 

 
 
8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
 
 
9. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
 
 
10. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., ulica 1. Mája č. 11, 911 01 Trenčín  
 
  
 
 
11. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany  
 
TurVod
 
12. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin  
 
 
 
 
13. KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča č. 25, 945 01 Komárno  
 
  
 
14. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok  
 
 
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice  
 
 
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra