Kalendár akcií 2016

  • Apríl Snem AVS +

    miesto a čas budú upresnené
  • Máj stretnutie pracovnej skupiny Eureau - EU1 pitná voda: +

    AVS spoločne s BVS bude organizovať zasadanie Eureau skupiny EU 1 Pitná voda. Zasadanie sa uskutoční v druhej polovici mesiaca máj v Bratislave.
  • 1